Welkom

Geachte Sportvriend,

Uw bezoek op onze site en uw belangstelling in onze vereniging verheugd ons. Om U enigszins met het kleinvee-gebeuren vertrouwd te maken, in 't kort wat wij als club onze leden trachten aan te bieden.

Onze grootste betrachting is ras konijnenteelt, het fokken van rasdieren met het oog de erkende rassen nog verder te veredelen.
Een zeer goede waardemeter, wat betreft de kwaliteit van Uw dieren, vormen de tentoonstellingen, hier is een duidelijk vergelijk mogelijk met andere collega fokkers, trouwens een oordeelkundig advies met de positieve en negatieve eigenschappen van Uw dieren, worden door de keurmeester via de slips (beoordelingskaarten) aan U meegedeeld.

Vooraleer aan tentoonstellingen te kunnen deelnemen, dient men lid te zijn van een erkende vereniging en in het bezit te zijn van een fokkerskaart. Een fokkerskaart kunt U bekomen via Uw club en wordt jaarlijks hernieuwd.
Verder dienen Uw dieren gemerkt te zijn, het merken of tatoeëren gebeurd via Uw club, de ideale ouderdom om Uw dieren te laten merken ligt tussen de 6 weken en 3 maanden.

Mocht Uw interesse niet zover reiken omdat enkel het fokken van konijnen U interesseert, dan nog raden wij U aan om zich bij ons aan te sluiten. Op onze vergaderingen kan U ervaringen met ander fokkers uitwisselen. U bent dan als enkeling niet meer aangewezen alles te ervaren door schande en schade.

Verder beleggen wij om de 3 maanden een algemene vergadering, waar U, naast onze clubactiviteiten, ruimschoots wordt ingelicht over de fok in 't algemeen, ras-besprekingen, erfelijkheid en vooral de gezellige babbel tussen liefhebbers konijnenfokkers, waarbij uitwisseling van kennis en ervaring voor iedereen zijn nut heeft.

Namens "De konijnenfokker Schilde", van harte welkom op onze site en hopende op een spoedige kennismaking.